งานบุญบริษัทประจำปี ปีที่21 เลี้ยงพระเช้าที่โกดัง-เพลที่ออฟฟิต

#gallery-19 { margin: auto; } #gallery-19 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-19 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-19 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Read more

เข้าพบท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.วิฑูรย์ เพื่อระดมสมองสร้างสภา SMEs

#gallery-20 { margin: auto; } #gallery-20 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-20 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-20 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Read more

กิจกรรมเลี้ยงอาหารเด็กนักเรียน ของ กลุ่ม ค.พ.อ. กรุงเทพมหานคร

#gallery-22 { margin: auto; } #gallery-22 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-22 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-22 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Read more