สินค้าพรีเมี่ยม , 50 ZB/50ZB S (STOCK) กระบอกน้ำสแตนเลส

50ZB / 50ZB-S  VACUUM FLASK
  • Grey color =    843 pcs.
  • Stainless color = 1,340 pcs.

Updated  23/02/2567

************************************

SIZE :  7 * 21.5 cm.

************************************

A-

  • Grey color =    50 pcs.
  • Stainless color = 20 pcs.