สินค้าพรีเมี่ยม , BS008 (STOCK) แก้วน้ำสแตนเลส

BS-008  STAINLESS MUG แก้วน้ำสแตนเลส

Blue = 1,467 pcs. (คุณหน่อยจอง 400 ใบ)

White = 1,059 pcs. (คุณหน่อยจอง 500 ใบ)

Red = 1,905 pcs. (คุณหน่อยจอง 300 ใบ)

Black = 166 pcs. (คุณหน่อยจอง 100 ใบ)

Updated  25/11/2565

*************************************

ขนาด 

สูง = 12 cm

ปากกว้าง =  8.5 cm 

ก้น =  7.5 cm
Categories: ,