สินค้าพรีเมี่ยม, M350 (STOCK) แก้วน้ำสแตนเลส

M350 VACUUM MUG แก้วน้ำสเตนเลสเก็บความเย็น M 350 (12 oz.)

  • White (coated)  =     126  pcs.
  • Black (coated) =     –   pcs.
  • Pink Gold   = 2,163 pcs.
  • White with Pearl =   379 pcs.(ปูจอง 100ใบ 30/3/66)
  • Black with Pearl =    641  pcs..

Grade A-

  • White (coated)  = 9 pcs.
  • Black (coated)  = 21 pcs.
  • Black with Pearl = 52 pcs.

***Update 15/03/2566***

ความสูง จากขอบแก้ว-ก้น 13 cm
ความสูง จากฝาแก้ว-ก้น  14.50 cm
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปากแก้ว 9 cm
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้นแก้ว 7 cm

***********************************************

 

 

 

 

Categories: ,