สินค้าพรีเมี่ยม, M350 (STOCK) แก้วน้ำสแตนเลส

M350 VACUUM MUG แก้วน้ำสเตนเลสเก็บความเย็น M 350 (12 oz.)

  • Pink Gold   = 303 pcs.  
  • White with Pearl =  26 pcs.  
  • Black with Pearl =    –  pcs.

 

 

 

ความสูง จากขอบแก้ว-ก้น 13 cm.
ความสูง จากฝาแก้ว-ก้น  14.50 cm
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปากแก้ว 9 cm
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้นแก้ว 7 cm

***********************************************

 

Grade A-

  • สีขาวเนื้อทราย    = 50 pcs.
  • สีขาวมุก      =   148 pcs.
  • สีพิงค์โกลด์ =  87 pcs.
  • สีดำมุก        = 433 pcs.
  • สีดำเนื้อทราย      = 143 pcs.

***********************************************

***Update 08/07/2567***