#319 สินค้าพรีเมี่ยม ปากกาพลาสติก PLASTIC PEN (STOCK)

SKU:  #319 สินค้าพรีเมี่ยม ปากกาพลาสติก PLASTIC PEN (STOCK)

  • Green       =   500 Pcs.
  • Orange     =    85 Pcs.
  • Pink          =   700 Pcs.
  • Red           =  3,971 Pcs.
  • Light-Blue     =  74 Pcs.

 **  update  25/01/2567 **

********************************************
**สินค้าไม่สั่งเพิ่ม เว้นแต่มีออเดอร์**