สินค้าพรีเมี่ยม , A626 (STOCK) แก้วน้ำพลาสติก

A626 PLASTIC MUG แก้วน้ำพลาสติก 24 oz.

Clear  =   76 pcs. (จองไว้ทั้งหมดแล้ว)
*********************************************

Grade A-

= 3 pcs.

*************************************

***Update : 19/05/2565***

**สินค้าไม่สั่งเพิ่ม เว้นแต่มีออเดอร์**

*******************************************************

Categories: ,