สินค้าพรีเมี่ยม , DP1212 (stock) แก้วน้ำพลาสติก

SKU : DP 1212 (15oz)  แก้วน้ำพลาสติก สินค้าพรีเมี่ยม 

  • Red   =     678 pcs
  • Gray   =        –   pcs
  • blue  =       –    pcs.
***Update 31/01/2567***

เกรด B

  • blue  =       43 pcs.
  • Gray =     20 pcs.
  • Red =      5 pcs.

**สินค้าไม่สั่งเพิ่ม เว้นแต่มีออเดอร์**

********************************************