สินค้าพรีเมี่ยม , H392 (stock) แก้วน้ำสแตนเลส

SKU : H392 (stock) กระบอกน้ำสแตนเลส สินค้าพรีเมี่ยม

  • Red   =  2,567 pcs.
  • Blue  =   747 pcs.
  • Gold  =  956 pcs.
  • Gray  =  446 pcs.
  • Stainless =  0  pcs.

***Update 26/11/2564***

เกรด B

  • Red   =  2 pcs.
  • Blue  =   3 pcs.
  • Gold  =  2 pcs.
  • Gray  =  1 pcs.
  • Stainless =  3 pcs.

 **สินค้าไม่สั่งเพิ่ม เว้นแต่มีออเดอร์**

*****************************************

Categories: ,