สินค้าพรีเมี่ยม ,7511 (Stock) กระบอกน้ำพลาสติก Plastic Bottle

SKU: LD 7511 (600ml)-AS กระบอกน้ำพลาสติก สินค้าพรีเมี่ยม , Plastic Bottle

  • Light Blue  =  2,919 Pcs
  • Green         =  5,910 Pcs.
  • Gray           =  2,382  Pcs.

***************************************

Grade A-

Light Blue = 70 pcs.

**************************************

***Update 21/10/2565***

Categories: ,