RXQ-868 สินค้าพรีเมี่ยม Note Post-it (STOCK)

SKU:RXQ-868 สินค้าพรีเมี่ยม Note Post-it (STOCK)

เกรดฺB

  •  200 Pcs.  (มีลอยย้น)
***Update  8/03/2023***

**ไม่สั่งเพิ่ม** (เว้นแต่มีออเดอร์ 2,000ชิ้น ชิ้นไป)

***************************************

 

Categories: ,

Description

” Post-it Notes RXQ-868 สินค้าพรีเมี่ยม  ”

สินค้าพรีเมี่ยม กระดาษโพสต์อิท ที่มาในกล่อง แล้วพอเปิดออกมา

จะมีทั้ง โพสต์อิท และ ช่องใส่ปากกา  สามารถเลือกสันในการใช้

ผ่านการ QC 100% ตรวจสอบ สินค้าพรีเมี่ยม ทุกชิ้นก่อนส่งถึงมือคุณ