สินค้าพรีเมี่ยม TY 50PA (Stock) กระติกน้ำสแตนเลส , Stainless Flask

SKU: TY 50PA ( CUP ) (500 ml.) Last order กระติกน้ำสแตนเลส สินค้าพรีเมี่ยม , Stainless Flask

  • Green      =  –  pcs.

  • White      =    23  pcs.

  • Light Blue  =  12 pcs.

  • Pink       =   9 pcs.

update 01/11/2019

**สินค้าไม่สั่งเพิ่ม เว้นแต่มีออเดอร์**

********************************************

Categories: ,