WELCOME TO PORNPRASERT INTERTRADE

THE BIGGEST WAREHOUSE OF GIFTS & PREMIUMS

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัท พรประเสริฐ อินเตอร์เทรด จำกัด
เราเป็นผู้จัดจำหน่าย สินค้าพรีเมี่ยม & สินค้ากิ๊ฟที่มี Stock สินค้าใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

Pornprasert - ของพรีเมียม สินค้าพรีเมียม
บริษัทฯ ได้เริ่มทำการดำเนินธุรกิจ การจัดจำหน่าย สินค้าพรีเมี่ยม ตั้งปี พศ.2536
โดยเริ่มเป็นหนึ่งในด้านผู้นำ สินค้าพรีเมี่ยม ให้บริการและครอบคลุมทั้งในด้านการผลิต
      สินค้าพรีเมี่ยม และนำเข้า สินค้าพรีเมี่ยม มายาวนานกว่า 25 ปี และมีผู้ใช้บริการบริษัทของ
เรามากกว่า 1,000 บริษัททั่วประเทศ และทั้งนี้เรายังมีสต็อก สินค้าพรีเมี่ยม มากกว่า 500 รายการ
และมีผู้เชียวชาญด้านเทคนิคพร้อมรองรับทุกความต้องการของคุณ
” คิดถึง สินค้าพรีเมี่ยม คิดถึงพรประเสริฐ อินเตอร์เทรด”

 

Pornprasert Intertrade Co.,Ltd., established in 1993, are the leading provider for good quality gifts and premium products.

We have large warehouses and the biggest stock in Thailand.

We strive to provide good service. Our products have good quality at reasonable prices and 100% QC inspection standard in every piece. We are happy to provide advices for your needs.

Please contact us at: (66)2860 6574-7, (66)2439 4361.

” ด้วยความมุ่งมั่นในทุกด้าน ทั้งการบริการที่ดี ” สินค้าพรีเมี่ยม ”  มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ผ่านการ QC สินค้า 100 % แถมตอบโจทย์ทุกความต้องการที่หลากหลาย
รับประกันได้ถึงความประทับใจ เพราะเราตรวจสอบสินค้าพรีเมี่ยมทุกชิ้นและกล้ารับประกันให้คุณ “

ลูกค้าของเรา (OUR CUSTOMER)

ผลงานของเรา (OUR PORTFOLIO)

CIMB 1
chevron 6
chevron 5
chevron 4
KTB กรุงไทย 3
KTB กรุงไทย 4
seagate 4
seagate 5
seagate 8
seagate
Toyota 3
Toyota 6