#2010 สินค้าพรีเมี่ยม ปากกาพลาสติก PLASTIC PEN (STOCK)

SKU:  #2010  สินค้าพรีเมี่ยม ปากกาพลาสติก PLASTIC PEN (STOCK)

  • Blue   = 3,858 Pcs.
  • Black = 1,194 Pcs.
  • Green = 4,285 Pcs.
  • Orange   =   32 Pcs.

***update 08/04/2567***

***************************