สินค้าพรีเมี่ยม #2010 (Stock) ปากกาพลาสติก สินค้าพรีเมี่ยม , Plastic Pen

SKU: Pen #2010  ปากกาพลาสติก สินค้าพรีเมี่ยม , Plastic Pen

  • Blue   = 5,845 Pcs.
  • Black = 3,001 Pcs.
  • Green = 6,431 Pcs.
  • Orange    =        32 Pcs.
***update 22/11/2565***
***************************
Categories: ,