สินค้าพรีเมี่ยม ,RH138 20 (Stock) แก้วน้ำพลาสติก , PLASTIC MUG

SKU: RH138 20 
แก้วน้ำพลาสติก สินค้าพรีเมี่ยม , PLASTIC MUG
  • Light Green   = – pcs.
  • Orange         = 517 pcs.
  • Red             =  22  pcs.
***update 31/01/2567***

เกรด B

  • Orange         = 18 pcs.
  • Red             = 1 pcs.
  • Light Green   = 53 pcs.

   *สินค้าไม่สั่งเพื่ม เว้นแต่มีออเดอร์*

************************