RXQ-852 (Stock) สินค้าพรีเมี่ยม

SKU: RXQ-852 Note Post-it
  • =     350  pcs

***Update 1107/2022***

 

 

 

Categories: ,

Description

” Post-it Notes RXQ-852 สินค้าพรีเมี่ยม  ”

สินค้าพรีเมี่ยม กระดาษโพสต์อิท ที่มาในกล่อง แล้วพอเปิดออกมา

จะมีทั้ง โพสต์อิท และ ช่องใส่ปากกา  สามารถเลือกสันในการใช้

ผ่านการ QC 100% ตรวจสอบ สินค้าพรีเมี่ยม ทุกชิ้นก่อนส่งถึงมือคุณ