RXQ-852 สินค้าพรีเมี่ยม Note Post-it Nature color (STOCK)

SKU: RXQ-852 สินค้าพรีเมี่ยม Note Post-it Nature color (STOCK)
  • =     30  pcs

***Update 30/01/2024***

 

 

 

Description

” Post-it Notes RXQ-852 สินค้าพรีเมี่ยม  ”

สินค้าพรีเมี่ยม กระดาษโพสต์อิท ที่มาในกล่อง แล้วพอเปิดออกมา

จะมีทั้ง โพสต์อิท และ ช่องใส่ปากกา  สามารถเลือกสันในการใช้

ผ่านการ QC 100% ตรวจสอบ สินค้าพรีเมี่ยม ทุกชิ้นก่อนส่งถึงมือคุณ